• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

دانلود مقالات پنجمین همایش (همایش سال 95)

فهرست عناوین مقالات

 

 

0001-بررسی تاثیر رضایت شغلی مربیان فنی و حرفه ای بر کیفیت خدمات آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان و مراکز تابعه
0014-بررسی وضعیت موجود و مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش صنایع(مطالعه موردی شهرستان خرمشهر)
0015-آسیب‌شناسی مراکز ASD و شناسایی راهکارهای توسعه با استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‎ها
0017-بررسی رویکرد تربیتی اقتصاد مقاومتی با ایجاد فرهنگ مهارت‎آموزی در نقشه جامع علمی کشور
0019-بررسی نیازسنجی آموزش‌های فنی وحرفه ای در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در شهرستان زرین دشت فارس
0021-بررسی اثربخشی دوره‏های آموزشی مراکز ثابت دولتی فنی و حرفه‌ای شهرستان بوشهر در ایجاد اشتغال از دیدگاه فراگیران
0022-امکان‌سنجی و نیازسنجی ایجاد پژوهشکده آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور
0040-تأثیر مؤلفه‌های مدیریت استراتژیک بر اثربخشی آموزشگاه‌های فني و حرفه اي شهرستان شوش
0063-امکان‏سنجی آموزش مهارت‌های کارآفرینی بر اساس مدل KAB در دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ایلام
0081-راهكارهاي نيل به چابكي در سازمان آموزش فني و حرفه¬اي (مطالعه موردی: اداره کل آموزش فني و حرفه¬اي استان یزد)
0089-چالش‌های مهارت‌آموزی و پرورش هنرجویان کارآفرین در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای( مطالعه‌ای به روش پدیدار شناسی)
0090-آسیب‌شناسی اجرای آموزش‌های مهارتی روستاییان و عشایر (مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام)
0100-تأثير آموزش مهارتهاي فني و حرفه اي در كارآفريني و توسعه سرمایه انسانی (مطالعه موردي استان خوزستان)
0109-بررسی نقش آموزش های فنی وحرفه ای غیررسمی در حوزه صنعت در بهبود کسب وکار در خراسان شمالی
0111-بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در پیاده‌سازی مدیریت دانش دراداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ایلام
0115-بررسی شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان مرکز تربیت مربی کرج
0116-طراحی مدل معادلات ساختاري عوامل موثر بر موفقيت کارآفريني الکترونيکي
0119-رابطه سبك‌هاي هويت و سازگاري اجتماعي با خودكارآمدي تحصيلي در كارآموزان اداره كل آموزش فني و حرفه‏اي شهر تهران
0129-شناسایی عوامل موثر ایجاد انگیزه در کارکنان ستاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
0131-بررسی بررسي رابطه رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلي كاركنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
0137-شناسايي شاخص هاي موثر در ارتقاء بهره وري مربيان، رؤساي مراكز و كاركنان(مراكز، اداره كل) بخش دولتي سازمان آموزش فني و حرفه‎اي كشور با هدف ارائه مدلي بهينه
0140-تاثیر دورهای باز آموزی مربیان آموزشگاه آزادفنی و حرفه ای بر اجرای دورهای آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای زنجان (با محوریت اشتغال)
0144-بررسی تأثیر مدل آموزشي بهداشت و ايمني کار بر اساس الگوی كرامپ بر ارتقاء مهارت‌هاي كارآموزان
0146-بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کسب و کارهای کوچک؛ مطالعه موردی فروش پوشاک بانوان در شهر کرج
0151-بررسی میزان تاثیر هدایت شغلی و مشاوره های مدرسه در انتخاب رشته های آموزش فنی و حرفه ای دانش آموزان شاهد و غیر شاهد استان مازندران
0159-بررسی عوامل موثر بر کیفیت برنامه‌های آموزشی مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‎ای
0160-آسیب‌شناسی نظام آموزش عالی در پاسخگویی به نیاز بازارکار کشور
0162-طراحی الگویی برای نهادینه کردن آینده پژوهی در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای
0164-بررسی نقش متقابل فرهنگ كار و مهارت آموزي بر اساس اقتصاد مقاومتي با استفاده از مدل دیمتل (DEMATEL ) (مطالعه موردی در شهرك صنعتي ايبك آباد اراك )
0166-رابطه بین فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و مهارت های فنی و حرفه ای (مطالعه موردی اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان)
0177-مشاوره و هدایت آموزشی، رویکردی حیاتی در فرصت های شغلی
0186-تاثیر استقرار نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 بر ارتقاء رتبه اعتبارسنجی مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
0190-شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کارآفرینی زنان با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره
0192-ضرورت سنجی مشاوره و هدایت آموزشی در دستیابی به فرصت‏های شغلی مطلوب توسط کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان
0194-ارزیابی کیفیت عوامل درونی مراکز آموزشی فنی و حرفه‎ای استان خوزستان از دیدگاه کارکنان و کارآموزان
0195-مقايسه سطوح سواد اطلاعاتي کارآموزان آموزشگاه‎هاي آزاد فنی و حرفه‎ای شهر ایلام بر اساس استاندارد ACRL
0196-بررسی رابطه آموزش های کارآفرینی با مهارت و ایجاد اشتغال کارآموزان کارآفرین و غیر کارآفرین مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان
0202-طراحی سیستم خبره فازی برای استعدادیابی مهارت شغلی افراد جویای کار
0203-مقایسه اثربخشی آموزش به روش کارآفرینی و توانمندسازی شغلی بر تصمیم‌گیری شغلی: مطالعه موردی استان کردستان
0204-تاثیر آموزش با تکنیک حل مساله به روش ابداعانه (TRIZ) بر خودکارآمدی و رفتار نوآورانه در بین کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه ای
0208-بررسی تاثیرتحلیل آزمون مایرزدر انتخاب حرفه دوره آموزشی توسط متقاضیان آموزش فنی وحرفه ای
0209-بررسی عوامل مرتبط با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
0211-بررسی رابطه اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات آموزشی در مراکز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
0215-رابطه مدیریت عملکرد با اثربخشی سیستم آموزشی و اشتغال شهرستان شیراز
0222-مبانی دینی و قرآنی مهارت آموزی در نظام جامع فنی و حرفه‎ای
0227-ارائه مدل دستیابی به اقتصاد مقاومتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی نیروی‎کار
0234-بررسی تاثیر آموزش‏های مهارتی بر محیط کسب‎وکار در استان خراسان‎رضوی
0238-بررسی تاثیر¬آموزش کارآفرینی بر درک قابلیت‎های کارآفرینانه (مطالعه موردی: مراكز آموزش فني¬و¬حرفه‎اي شهرستان پارس¬آباد)
0243-آسیب‌شناسی مؤلفه‌های رضایتمندی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی از کیفیت آموزش‌های مهارتی
0254-تاثیر مدلهای آموزش کارآفرینی جاذبه و تشعشعی در آموزش های مهارتی و نقش آن در ایجاد اشتغال کشور ایران با تکنیک دلفی فازی
0262-بررسی توسعه آموزش‎های فنی و حرفه‏ای کشور با مشارکت ذینفعان
0273-تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازي كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور با استفاده از مدل اسپریتزر و میشرا
0274-بکارگیری سامانه اطلاعاتی مدیریت در راهبری آموزشهای فنی و حرفه ای
0275-رابطه بین آموزش های فنی و حرفه ای و توانمندسازی کاراموزان مرکز فناوری اطلاعات بندرعباس
0277-بررسی تأثیر نظام ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‏وری منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان آذربایجان غربی
0286-کاربرد مدل‎شبکه‎ای‎ فناوری ‎در ‏توسعه ‌‎فرهنگ‌ کارآفرینی ‌روستایی و اشتغال به‏روش ‏فازی(مطالعه موردی: مراکز رشد واحدهای فناوری محلات)
0297-بررسي تاثير آموزش کارآفرینی بر قابلیت تشخیص فرصتهای کارآفرینانه (مطالعه موردی : مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان پارس آباد)
0298-ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه کارآموزان فنی و حرفه‎ای زنجان مدل سروکوال
0302-ارايه الگوی پارادايمي بازسازی و بهسازی نظام استاندارد مهارت بر اساس روش داده بنياد در استان کردستان
0314-مدل شايستگي هاي کانوني و حرفه اي دانشجويان رشته‏هاي کشاورزي
0317-آسیب‎شناسی الگوی آموزشی بازار محور مراکز آموزش فنی و حرفه‎ای استان خراسان‎رضوی با استفاده از مدل سه شاخگی(عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه‌ای)
0318-نقش آموزش‎هاي فنی و حرفه‎ای درپیشگیری و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي در محدوده بازآفرینی شهری
0320-رابطه میان استقرار نظام تعالی سازمانی و عملکرد سازمانی از دیدگاه مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (مطالعه موردی استان تهران)
0321-بررسی رابطه استراتژی مدیریت استعداد و هوش عاطفی کارکنان با توجه به نقش تعدیل گر تسهیم دانش (مطالعه‎موردی: اداره کل آموزش فنی و حرفه‎ای خراسان رضوی)
0322-بررسی تاثیرکیفیت خدمات آموزشی بر رضايت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه‏ای استان سمنان (مدل سروكوال)
0328-بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی ، فرهنگ یادگیری و عملکرد شغلی (مطالعه موردی : مربیان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان)
0330-تعیین رابطه سبک یادگیری و خودکارآمدی شغلی با صلاحیت حرفه­ای دوره‌های غیر­رسمی آموزش مرتبط با اشتغال فنی و حرفه­ای کارآموزان شهر همدان
0342-تاثیرخدمات مشاوره وهدایت آموزشی براشتغال کارآموختگان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان البرز
0346-ارزيابی کيفيت دوره های مراکز آموزش مهارت فنی حرفه ای شهرستان سنندج، استان کردستان بر اساس کاربست الگوی IOP (درونداد، فرآيند و برونداد)
0393-بررسی رویکرد دوگانه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در آموزش عالی
0396-آسیب‌شناسی صلاحیت حرفه‌ای مدیران و مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد(مطالعه موردی مدیران و مربیان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد خوزستان)
0413-موک(MOOC) و نقش آن در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای
0430-نقش فرهنگ کارآفرینی سازمانی دراقتصاد مقاومتی(مورد مطالعه: شرکت نمونه کارآفرینی کشور: آذین فورج)
0435-کار آفرینی دانشگاهی ،چالشهای اشتغال و شاخصهای کسب و کار
0442-بررسی نقش و اثر فن‌آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان مراکز فنی ‌و حرفه‌ای استان‌سیستان ‌و‌ بلوچستان
0445-بررسی تاثیر کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای بر توانمندسازی مهارتی زنان (مطالعه موردی: کارآموزان مرکز شماره سه خواهران شهر زاهدان)
0454-بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی : مدیران و کارشناسان آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان)
0480-تاثیر توسعه روح کارآفرینی بر قصد راه اندازی کسب و کار در میان کارآموزان فنی و حرفه ای خوزستان
0481-بررسي رویکردهای نظری و تاکتیک‏های ارتباطی آموزش‏هاي فني و حرفه‎اي در جامعه
0482-شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های شایستگی حرفه‌ای مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران
0484-چالش‏ها و راه‏کارهای ارتباط مؤثر وپایدار مراکز علمی-کاربردی با بخش‏صنعت(موردمطالعه: مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت)
0492-بررسي تاثير مشاوره آموزشی بر افزایش رفتار کارآفرینانه کارآموزان (مطالعه موردی: مراكز آموزش فني و حرفه‌اي شهرستان پارس‌آباد)
0502-بررسی اثربخشی مشاوره و هدایت آموزشی- شغلی بر خودپنداره شغلی و انگیزش پیشرفت کارآموزان فنی و حرفه ای
0507-آسيب شناسي سلامت، بهداشت و ايمني کارگاه‎های مراكز آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان
0514-شناسایی معانی ذهنی شهروندان شهر اصفهان از کیفیت تحصیل و اشتغال
0517-بررسی مقایسه‌ای آزمون‎‏های مهارتی مبتنی بر فناوری و آزمون‌های مبتنی بر کاغذ(مورد مطالعه: اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز)
0518-بازدارنده های تأثیرگذار بر سطح مهارت های کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی (واحد نمونه: دانشگاه آزاد اسلامی ابهر)
0524-بررسی کاربرد واقعیت افزوده در ارتقای کیفی مهارت آموزی
0527-ضرورت تبیین تسهیم دانش درنظام آموزش مهارتی آموزش فنی وحرفه ای استان گیلان
0528-بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی بر گرایش کارآفرینانه و اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: مهارت آموختگان مراکز آموزش فنی و حرفه­ای شهرستان کرمان)
0535-بررسی و تعیین مولفه‌های آینده پژوهی جهت طراحی مدل در آموزش‏های مهارتی
0579-بررسي نقش آموزش هاي فني و حرفه اي در توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در جامعه
0594-بررسی تطبيقی دوره های آموزشی مراکزآموزش فنی و حرفه‌ای با سند توسعه اشتغال ( مطالعه موردی : مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی )
0614-توسعه روستايي با تاکيد بر اشتغال و کارآفريني: مطالعه موردي روستاهای شهرستان مینودشت
0615-مطالعه تطبیقی تجارب و طرح‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهت هدایت دانشجویان و دانش آموختگان به بازار کار
0637-بررسي عوامل مرتبط با مشاركت مديران صنايع درآموزش‌هاي فني و حرفه‌اي استان آذربايجان غربي
0652-بررسی میزان توجه به کارآفرینی در برنامه¬های درسی از دیدگاه دانش‌آموختگان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
0653-بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناسی مربیان مراکز فنی و حرفه ای با میزان گرایش آنها به استفاده از رویکرد های فناوری های اطلاعات و ارتباطات
0657-بررسی رابطه خلاقیت و ویژگی های شخصیتی کارآفرینی هنرآموزان و هنرجویان هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش شهرستان دیواندره
0689-ارزیابی ابعاد و شاخص­های فرهنگ کار و تلاش و ارائه راهکارهای مناسب برای اقتصاد مقاومتی
0718-بازنمایی تجربه زیسته هنرآموزان از کاستی‌های احتمالی استاندارد‌های فنی و حرفه‌ای ویژه هنرجویان کم توان ذهنی در مراکز متوسطه حرفه‌ای استثنایی
0731-مقایسه قابلیت کارآفرینی کارآموزان مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای و هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای
0738-شناسایی واولویت بندی معیارهای موفقیت اموزش کارافرینی
0743-بررسی میزان پویایی و به روزآوری استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به منظور تدوین استاندارد جدید تلفیقی بین مهارت و کارآفرینی توسط بخش خصوصی شیراز
0754-بررسی امکان استقرار مولفه‌های نظام آراستگی جهت کیفیت‌بخشی در محیط‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای اصفهان
0772-طراحی الگوی مدیریت مشارکتی در زمینه رفع چالش ها ی عملکرد آموزشگاههای فنی و حرفه ای برای ارتباطات خلاقانه و کار آفرینانه در جذب کار آموز
0783-بررسی نقش آموزشهای فنی و حرفه ای بر توانمندسازی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری آنها
0805-باز اندیشی در آموزش‏های فنی و حرفه‌ای و ارائه‏ی یک مدل پارادایمی با رویکرد ملی و بین‌المللی
0786-بررسی تاثیر ارزیابی درونی طرح اعتبارسنجی بر ارتقاء کیفیت آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران
0810-تأثير آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي بر بهبود مهارت كارآموزان روستايي قبل از راه‌اندازی کسب‌و‌کار (مطالعه موردی: شهرستان بندرگز، استان گلستان)
0819-بررسی نقش توسعه کارآفرینی بر میزان اشتغال مهارت آموزان مراکز فنی و حرفه ای با کمک تکنیک معادلات ساختاری(مطالعه موردی:فنی و حرفه ای استان سمنان)
0823-ضرورت اقدام و عمل مشتری مداری آموزشی نسبت به آموزش مداری مشتری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش مهارتی
0825-بررسی‌نقش‌آموزش‌های‌فنی‌و‌حرفه‌ای ‌بر‎اساس‎تقاضا‌محوری ‌با‌ استفاده‌از مدل SWOT
0836-تعيين تاثیر آموزش­هاي مهارتي بازارمحوري بر نگرش و کیفیت زندگی کارآموزان آموزش فني و حرفه ای استان آذربايجان غربي
0839-آموزش براساس نیاز بازار و شناخت موانع موجود
0851-تأثير کيفيت آموزش بر اميد به اشتغال کارآموزان مراکز آموزش فني وحرفه اي شهر زاهدان
0857-عوامل موثر بر انگیزه مهارت جویان از انتخاب حرفه ای مهارتی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان زاهدان
0866-شناسایی راهکارهای جلب مشارکتهای مردمی در توسعه و ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای
0868-بررسی رابطه آموزش کارآفرینی با توانایی خوداشتغالی مطالعه موردی شهرستان سنندج
0889-بررسي ميزان رعايت اخلاق حرفه اي مربيان مراكز آموزش دولتي اداره كل آموزش فني و حرفه اي شهر تهران
0899-بررسي رویکرد غالب برنامه‌درسی از منظر مربيان مراكز آموزش دولتي سازمان آموزش فني و حرفه‎اي كشور بر مبناي دسته‌بندي اسكايرو
0905-شناسايي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مربيان مراكز دولتي آموزش فني و حرفه‌اي شهر تهران
0974-وضعیت مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه‏ای در بخش خدمات (مطالعه موردی: شهرکرمانشاه)
1007-بررسی رابطه بین مدیریت معنوی و ابعاد توانمندسازی مربیان سازمان فنی و حرفه ای
1020-بررسي رابطه بين عوامل فردي، شغلي و سازماني بر عدم بروز رفتار شهروندي سازماني در مجموعه‏هاي مهارت محورمطالعه موردي: دانشگاه جامع علمي کاربردي استان کرمان
1023-بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و دانش سازماني در مراکز آموزش فني و حرفه اي استان کرمان
1032-تبیین و طراحی مدل سنجش بهره‌وری پایدار درمراکز آموزش فنی و حرفه‌ای
1045-آموزش‌های ضمن خدمت و اثر بخشي آن درتوانمندسازی مربیان فنی و حرفه ای
1046-نمایش رنگ در تجارت الکترونیک به منظور گسترش آموزش های فنی و حرفه ای در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
1049-رابطه گرایش به کارآفرینی با خود کارآمدی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس
1051-تأثير ويژگی های شغلی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
1052-تأثیر بکارگیری سبک رهبری معنوی در مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
1057-نقش آموزشهاي مهارتي و اشتغال زایی با رویکردی نوین درجوانان با استفاده از مدل آموزش کار آفرينيKAB و مقایسه با مدل خوشه ای توسعه کارآفرینی
1064-بررسی نیازهای آموزشی روسای مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1070-تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شغلی و خودکارآمدی کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1077-کاربرد روش تلفیقی تکنیک های AHP-TOPSIS در ارزیابی دائمی و رتبه‏بندی عوامل اعتبار سنجی مراکزآموزش فني وحرفه اي(مورد مطالعه: مراکز فنی‏وحرفه‏ای دولتی کشور ایران)
1081-نیازسنجی شایستگی‌های حرفه‌ای كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان شوش بر مبنای مدل بوریچ و مدل تحلیل کوآدرانت
1086-شناسایی و رتبه‌بندی موانع اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی بر مبنای مدل SHEH در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی
1554-تاثیر آموزش های فنی و حرفه‌ای در میزان اشتغال زندانیان آزاد شده در استان کردستان
1546-شناسایی شایستگی های حرفه ای کارکنان مرکز فنی و حرفه ای شهر تهران براساس مدل بوریچ
1556-آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد تقاضا محوری
1565-نیازسنجی آموزش های مهارتی مورد نیاز بازار کار در بخش خدمات (مطالعه موردی نیازهای میان مدت 5 ساله استان خراسان جنوبی)
1573-آینده‌پژوهی در اشتغال کارآموزان آموزش دیده استانداردهای مدیریت صنایع درحیطه‌تکنولوژی
1587-نقش و جایگاه بخش خصوصی در شناسایی و اولویت بندی استراتژی های آموزشهای فنی و حرفه ای براساس مدل SWOT/AHP (مطالعه موردی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان بلوچستان)
1588-آسیب شناسی دوره های آموزشی زندانیان در محل ندامتگاه های استان زنجان
1593-بررسی تاثیر الگوههای ایجاد اشتغال در کاهش نرخ بیکاری و ارائه یک الگوه مناسب اشتغال زائی در کشور(جامعه نمونه خبرگان و صاحب نظران اشتغال زائی در استان فارس)
1597-اولویت‌بندی نهادهای خط‏مشی‏گذار نظام آموزش‏های مهارتی در ایران
1599-ارائه الگوی ایرانی سیستم آموزش دوگانه فنی و حرفه ای توام با کار
1614-شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل مؤثر بر فعالیت مراکز کاریابی در استان گلستان
1615-نيازسنجي آموزش‌هاي مهارتي سازمان فني و حرفه اي استان زنجان
1630-بررسی دیدگاه کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای در خصوص موانع موثر بر اشتغال
1636-رفع صندلی خالی مراکز تا مشاوره هدایت آموزشی – شغلی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
1639-شناسايي تاثير عوامل انگيزشي و شناختي بر پيامدهاي دوره هاي آموزش کارآفريني (مطالعه موردي :دانشجويان مراکز آموزش علمي و کاربردي مهارت خراسان شمالي)
1641-رابطه تعارض سازنده با یادگیری تیمی در کارآموزان آموزش فنی و حرفه‎ای
1642-رابطه خلاقیت و یادگیری تیمی در کارآموزان آموزش فنی و حرفه ای
1646-راهکارهای ارتقا کیفیت آموزشی در سازمان فنی و حرفه¬ای با تاکید بر سلامت سازمانی
1648-تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) برای توسعه سازمان آموزش فنی و حرفه‎ای کشور با تلفيق تکنیک‌هاي آنتروپی شانون ، ANP و TOPSIS
1649-نظام آموزش فني و حرفه اي در مهارت آموزي، اشتغال و توسعه ي پايدار

 

نظرسنجی

جستجو

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز6
mod_vvisit_counterدیروز142
mod_vvisit_counterاین هفته148
mod_vvisit_counterهفته گذشته848
mod_vvisit_counterاین ماه2253
mod_vvisit_counterماه گذشته3837
mod_vvisit_counterکل بازدیدها182852

در 20 دقیقه گذشته : 3
آی پی شما : 54.160.153.233
,
امروز : 30 بهمن 1396